Registrering Veilederen

Dette er en gratis fagtest. Testen gir en pekepinn på om du har vansker i norsk og matematikk.

Hvis du vil at NetPed skal kontakte deg, kan du fylle ut kontaktinformasjon under.

Hvor bor du? (Oppgi postnummer)
Kontaktinformasjon (Oppgi e-post)
Hvor gammel er du? 13 til 16år 17 år og eldre
Jeg forstår innholdet i tekster på norsk Under middels Middels Over middels
Jeg forstår innholdet i tekster på engelsk Under middels Middels Over middels
Jeg staver riktig når jeg skriver på norsk Under middels Middels Over middels
Jeg staver riktig når jeg skriver på engelsk Under middels Middels Over middels